Οι υπηρεσίες μας

Συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Η εκπόνηση αξιόπιστων ηλεκτρομηχανολογικών μελετών πριν την κατασκευή οποιασδήποτε εγκατάστασης συμβάλλει σημαντικά στην μείωση του κόστους κατασκευής χωρίς μείωση της ποιότητας, στη χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση (προδιαγραφές ΚΕΝΑΚ), στο μειωμένο μελλοντικά απαιτούμενο κόστος συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.

Η ANADRASIS εξειδικεύεται στην εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών:

  • για την έκδοση οικοδομικών αδειών (μελέτες θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού - αερισμού, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, υδραυλικών εγκαταστάσεων, ανυψωτικών συστημάτων, καυσίμων αερίων, παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας).
  • για την παροχή σχεδίων εφαρμογής κατά την κατασκευή σε όλα τα συνεργεία τα οποία θα εργαστούν στο υπό κατασκευή κτίριο σε ΗλεκτροΜηχανολογικές εργασίες.
  • για τη λήψη πιστοποιητικού πυρασφαλείας.
  • για την έκδοση άδειας λειτουργίας καταστημάτων, χώρων συνάθροισης κοινού, πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, πισίνες ξενοδοχείων κ.λ.π. και γενικότερα οποιοδήποτε επιχειρήσεων και βιομηχανικών μονάδων.
  • για την αδειοδότηση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών.

Για την εκπόνηση των μελετών γίνεται χρήση ειδικών σχεδιαστικών και υπολογιστικών προγραμμάτων. Επιπλέον, η εταιρεία μας αναλαμβάνει μελέτες φωτισμού με τη χρήση ειδικού λογισμικού και την παροχή τρισδιάστατων σχεδίων (φωτορεαλισμός). Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων παρέχουμε υπηρεσίες επίβλεψης της κατασκευής.