Η εταιρεία ANADRASIS

Υψηλή εξειδίκευση πολυετής εμπειρία

Προφίλ

Η υψηλή εξειδίκευση της ANADRASIS, αξιοποιώντας, τη γνώση και την εμπειρία για τις τάσεις που επικρατούν στις διεθνείς αγορές, χρησιμοποιούν δοκιμασμένες μεθοδολογίες και εργαλεία και προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που καλύπτουν τους εξής βασικούς τομείς:

  • Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
  • Διοίκηση Έργων και Αναπτυξιακά Προγράμματα
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing
  • Οικονομικές Μελέτες

H ANADRASIS με την πολυετή της εμπειρία και το εξειδικευμένο ανθρωπινο δυναμικό που διαθέτει, στοχεύει στο να παρέχει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες, ενισχύοντας τις αναπτυξιακές τους προοπτικές, διερευνώντας το εσωτερικό και εξωτερικό τους περιβάλλον και σχεδιάζοντας την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας τους.

 

Ειδικότερα η ANADRASIS αναπτύσσει ένα πλέγμα καθετοποιημένων δραστηριοτήτων που καλύπτουν και ολοκληρώνουν το φάσμα διαχείρισης ενός επενδυτικού έργου:

  • Διερεύνηση του βέλτιστου χρηματοδοτικού προγράμματος
  • Προκαταρκτική Αξιολόγηση & Προϋπολογισμός της Επένδυσης
  • Η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Επενδυτικών Έργων
  • Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών για ένταξη έργων επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά προγράμματα (Επενδυτικός Νόμος, ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης)
  • Μελέτη - Σχεδιασμός - Επίβλεψη - Διαχείριση Επενδυτικού Έργου

 

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες