Ενημέρωση

Ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία Επενδυτικά προγράμματα καθώς και την εξέλιξή τους

Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής του προγράμματος: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00

Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής του προγράμματος: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει ότι πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 συγκέντρωσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό.

Διαβάστε τη συνέχεια
Προκήρυξη προγράμματος: «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Προκήρυξη προγράμματος: «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Οι αιτήσεις των επιχειρηματικών σχεδίων θα ξεκινήσουν από τις 29/03/2016 μέχρι τις 17/05/2016.

Διαβάστε τη συνέχεια
Προκήρυξη προγράμματος:«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Προκήρυξη προγράμματος:«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Οι αιτήσεις των επιχειρηματικών σχεδίων θα γίνονται από τις 07/04/2016 μέχρι τις 20/05/2016.

Διαβάστε τη συνέχεια
Προκήρυξη προγράμματος: «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Προκήρυξη προγράμματος: «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Οι αιτήσεις των επιχειρηματικών σχεδίων θα ξεκινήσουν στις 17/03/2016 μέχρι τις 27/04/2016.

Διαβάστε τη συνέχεια
Προκήρυξη προγράμματος: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»

Προκήρυξη προγράμματος: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»

Οι αιτήσεις των επιχειρηματικών σχεδίων θα γίνονται από τις 08/03/2016 μέχρι τις 15/04/2016.

Διαβάστε τη συνέχεια
Πέντε προγράμματα ΕΣΠΑ για τη στήριξη της Μεταποίησης, της Εξωστρέφειας και της Καινοτομίας

Πέντε προγράμματα ΕΣΠΑ για τη στήριξη της Μεταποίησης, της Εξωστρέφειας και της Καινοτομίας

Πέντε προγράμματα του ΕΣΠΑ για τη στήριξη της Μεταποίησης, της Εξωστρέφειας και της Καινοτομίας, παρουσίασε η υφυπουργός Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη στο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Logistics που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο.

Διαβάστε τη συνέχεια
Προκήρυξη Πρόγραμματος «Ενίσχυση της Ρευστότητας και Απασχόλησης»

Προκήρυξη Πρόγραμματος «Ενίσχυση της Ρευστότητας και Απασχόλησης»

Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα "Ενίσχυση της Ρευστότητας και Απασχόλησης" για την επιχορήγηση απάσχόλησης και ελεύθερων επαγγελματιών με συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 και εθνικούς πόρους.

Διαβάστε τη συνέχεια
Προδημοσίευση προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Προδημοσίευση προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Προδημοσίευθηκε το επιδοτούμενο Προγράμμα "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Διαβάστε τη συνέχεια
Προδημοσίευση προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Προδημοσίευση προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Προδημοσίευθηκε το επιδοτούμενο Προγράμμα "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Διαβάστε τη συνέχεια
Προδημοσίευση προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Προδημοσίευση προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Προδημοσίευθηκε το επιδοτούμενο Προγράμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" από το Επιχειρησιακό Πρόγράμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020

Διαβάστε τη συνέχεια