Οι υπηρεσίες μας

Συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

Συστήματα Προτύπων & Κανονισμών

Συστήματα Προτύπων & Κανονισμών

Η ANADRASIS  έχοντας σημαντική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης, υποστηρίζει επιχειρήσεις διαφόρων δραστηριοτήτων που επιδιώκουν να συμμορφωθούν ή και να πιστοποιηθούν με μία σειρά από πρότυπα και προδιαγραφές.

Η ANADRASIS δραστηριοποιείται στον τομέα των πιστοποιήσεων και συγκεκριμένα στην:

  • Εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων ISO (9001:2008, 14001:2004, 18001:2007)
  • Εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης τροφίμων HACCP (ISO 22000:2005, IFS, BRC)
  • Σύνταξη τεχνικών φακέλων και πιστοποίηση CE (Μηχανές, Δομικά προϊόντα, Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα κ.α.)

Training - Εκπαίδευση

Παράλληλα με την ανάπτυξη οποιουδήποτε έργου ποιότητας αναλαμβάνουμε, την εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης ώστε να εξασφαλιστεί ότι το έργο και οι πιθανές οργανωτικές αλλαγές έγιναν απόλυτα κατανοητά.

Ειδικά για τις επιθεωρήσεις πιστοποίησης από εξωτερικούς φορείς, η ANADRASIS αναλαμβάνει την πλήρη προετοιμασία της επιχείρησης, την εκπαίδευση του προσωπικού και την εκπροσώπηση της κατά την διάρκεια της Πιστοποίησης από τον θεσμοθετημένο φορέα.. Ακόμα με το πέρας της επιθεώρησης, τακτοποιούνται όλες οι μη-συμμορφώσεις που τυχόν προκύπτουν από την επιθεώρηση.