Investment Programms

Get informed of the investment programs that are announced regularly.
Νέα δράση του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Νέα δράση του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Η δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας / Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» αφορά στην ίδρυση αλλά και στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού.

Θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας: Αγροδιατροφή (Μεταποίηση– αγροτικών προϊόντων/Τρόφιμα, ποτά), Γούνα - Δερμάτινα Προϊόντα, Περιβάλλον (Ενέργεια – Μεταλλικές κατασκευές), Τουρισμός.

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι δυνατό να χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά η αρχική επένδυση για ίδρυση νέας επιχείρησης ή η αρχική επένδυση υφιστάμενης επιχείρησης. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις των υφιστάμενων επιχειρήσεων το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά την επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σχετικά με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στον Καν. Ε.Ε.651/2014 («ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ»), υφιστάμενες, νέες ή υπό ίδρυση που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού και θα διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

 • Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
 • Κατηγορία Β. Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2017 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.
 • Κατηγορία Γ. Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2017και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 • το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ
 • να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 • να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης όπως ορίζεται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και σύμφωνα με τον Καν. Ε.Ε. 651/2014 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων(«ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ»),
 • να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνεται ότι για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση.
 • να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
 • να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 40% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα της πρόσκλησης.
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • να μην έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:
  • Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)
  • Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι)
  • να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου
 • να μην έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και να δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση να τηρούν τους λοιπούς γενικούς και ειδικούς όρους του Κανονισμού(ΕΕ) 651/2014.
 • να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
 • να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης.
 • Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης.
 • να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη
 • για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις δεν μπορεί ο ίδιος μέτοχος να συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μίας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο απόρριψης. Σε κάθε περίπτωση θα ελέγχεται κάθε αρχική επένδυση του ίδιου δικαιούχου (σε επίπεδο ομίλου), η οποία αρχίζει εντός τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών για άλλη ενισχυόμενη επένδυση στην ίδια περιφέρεια επιπέδου 3 της ονοματολογίας εδαφικών στατιστικών μονάδων ,προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορεί να θεωρηθεί ότι η αιτούμενη ενίσχυση μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει σε ενιαίο επενδυτικό έργο προκειμένου να προσαρμόζεται αντίστοιχα το ποσοστό ενίσχυσης εφόσον απαιτείται.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν - κατά προτεραιότητα - στην στήριξη της επιχειρηματικότητας, στους τομείς Περιφερειακού Ενδιαφέροντος που περιγράφονται στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και ειδικότερα στους τομείς:

 • Αγροδιατροφή (Μεταποίηση–αγροτικών προϊόντων/Τρόφιμα, ποτά)
 • Γούνα - δερμάτινα προϊόντα
 • Περιβάλλον (Ενέργεια - Μεταλλικές κατασκευές)
 • Τουρισμός

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης είναι

 • έως 45% Δημόσια Επιχορήγηση και τουλάχιστον 55% Ιδιωτική συμμετοχή, αντίστοιχα για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και
 • έως 35% Δημόσια Επιχορήγηση και τουλάχιστον 65% Ιδιωτική συμμετοχή, αντίστοιχα για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η ένταση της ενίσχυσης, σε όρους παρούσας αξίας κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσοστά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Καν. Ε.Ε. 651/2014

Για την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου ο δικαιούχος θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον το 40% του ποσοστού της ιδιωτικής συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου. Για την απόδειξη της διαθέσιμης ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή/και πρόθεση δανείου. Η δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) πρέπει να αποδεικνύεται με την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας και να συνάδει με τα δηλωθέντα από τον δυνητικό δικαιούχο στην αίτηση χρηματοδότησής του.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:

 • Το σύνολο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του κάθε επενδυτικού σχεδίου (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) μπορεί να κυμαίνεται από 80.000,00 € έως 500.000,00 €.
 • Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 80.000,00 €, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δε θα μπορεί να υποβληθεί.
 • Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 500.000,00 €, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης – ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.
 • Σε περίπτωση που το άθροισμα των προϋπολογισμών (δημόσια δαπάνη μόνο) των θετικά αξιολογημένων προτάσεων μίας θεματικής ενότητας ή/και κατηγορίας επιχειρήσεων, είναι μικρότερο από αυτό που προβλέπεται ανωτέρω, δύναται το υπόλοιπο ποσό να μεταφερθεί στην άλλη κατηγορία.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης (Κανονισμός ΕΕ 651/2014).

Κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου με δημόσια χρηματοδότηση προϋπολογισμού από την επιχείρηση δυνητικό δικαιούχο, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 
2   Μηχανήματα – Εξοπλισμός 
Μηχανήματα - Εξοπλισμός  

Μεταφορικά μέσα

- επαγγελματικής χρήσης

- o μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων

 Έως 15.000 ευρώ (συνολική επιλέξιμη δαπάνη)

οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού ΔΕΝ είναι επιλέξιμες.

 ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
 3   Λογισμικά 
 Λογισμικό  
 Ιστοσελίδα Έως 2.500 ευρώ
E-shop Έως 4.000 ευρώ
4 Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών – Διαδικασιών (εκτός αυτών που είναι υποχρεωτικές από το Νόμο προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας) Έως 10.000 ευρώ/πιστοποιητικό

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

 • Το χρονοδιάγραμμα ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικού σχεδίου έχει οριστεί από τις 02/07/2019 μέχρι τις 23/09/2019
 • Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)(www.ependyseis.gr/mis) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.
 • Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – κατά περίπτωση - του Παραρτήματος του οδηγού του προγράμματος «Δικαιολογητικά Υποβολής/Ένταξης» σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (πχ αρχείο τύπου pdf).
 • Οι ενισχυόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης προκύπτουν με βάση τη σειρά βαθμολογικής κατάταξης και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων (συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης κατά ποσοστό20%ή μεγαλύτερο με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υποψήφια προς χρηματοδότηση είναι όλα τα επενδυτικά σχέδια που ισοβαθμούν.

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

 • Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
 • Έργο τουλάχιστον ίσο με το 25% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους πρώτους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής του. Πιο συγκεκριμένα, εννέα (9) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για δαπάνες οι οποίες ανέρχονται τουλάχιστον στο25% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου Π/Υ της επένδυσης.

Σε ενταγμένες επενδύσεις για τις οποίες:

 • είτε δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα το ανωτέρω αίτημα
 • είτε επί υποβληθέντος τέτοιου αιτήματος και μετά την κάλυψη τυχόν εκκρεμοτήτων και ελλείψεων, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους της παρούσας ενότητας, πιστοποιούνται επιλέξιμες δαπάνες σε ποσοστό μικρότερο του 25% του εγκεκριμένου Π/Υ τους δύναται, μετά από σχετική εισήγηση του ΕΦ, να ανακληθεί η Απόφαση Ένταξης αυτών από το Πρόγραμμα και να κινηθεί η διαδικασία επιστροφής, εντόκως, της τυχόν καταβληθείσας δημόσιας χρηματοδότησης σύμφωνα με το ισχύον κατά περίπτωση Θεσμικό Πλαίσιο.
 • Οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση της επένδυσης (π.χ. άδεια δόμησης) πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης. Η μη πλήρωση του όρου αυτού δύναται να έχει ως συνέπεια, μετά από σχετική εισήγηση του ΕΦ, την απένταξη των επενδυτικών σχεδίων και την εκκίνηση της διαδικασίας για την έντοκη επιστροφή της τυχόν καταβληθείσας δημόσιας χρηματοδότησης, σύμφωνα με το ισχύον – κατά περίπτωση – Θεσμικό Πλαίσιο.
 • Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθούν μέχρι δύο(2) το πολύ. Ένα έξι μήνες μετά την ημερομηνία της απόφασης ένταξης και αφού έχει υλοποιηθεί το 25%του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες) και ένα ακόμα μεταξύ του 25% και του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου(υποβληθείσες δαπάνες).

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 9.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη). Η κατανομή του διαθέσιμου Προϋπολογισμού (Δ/Δ σε €) είναι η ακόλουθη:

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (€) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ (Δ/Δ σε €) 4.500.000,00€ 1.500.000,00€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΕΕΣ & ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ (Δ/Δ σε €) 2.000.000,00€ 1.000.000,00€