Ενημέρωση

Ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία Επενδυτικά προγράμματα καθώς και την εξέλιξή τους

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD

Το μέτρο 19.2 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020 αφορά τη στήριξη για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, με σκοπό την επίτευξη των παρακάτω στόχων: 1) Δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγρο-διατροφικού συστήματος, 2) Προαγωγή της αειφορίας του αγρο-διατροφικού συστήματος και των αγροτικών περιοχών, 3) Δημιουργία Βιώσιμων & Πολύ-λειτουργικών αγροτικών περιοχών.

Διαβάστε τη συνέχεια
Προκήρυξη προγράμματος "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β' Κύκλος)"

Προκήρυξη προγράμματος "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β' Κύκλος)"

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυταπασχολούμενων, για την έναρξη / υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητα τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Διαβάστε τη συνέχεια
Διαβούλευση των 4 καθεστώτων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου ν.4399/2016

Διαβούλευση των 4 καθεστώτων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου ν.4399/2016

O Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, θέτει από σήμερα, Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016, και ώρα (10.00) σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τα σχέδια αποφάσεων προκήρυξης για τα 4 βασικά καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, «Γενική επιχειρηματικότητα», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, με σκοπό τη βελτίωση τους. Τα συνοδευτικά παραρτήματα των σχεδίων θα αναρτηθούν άμεσα.

Διαβάστε τη συνέχεια
Προδημοσίευση Πρόγραμματος "Ενίσχυσης της Ρευστότητας και Στήριξης της Απασχόλησης"

Προδημοσίευση Πρόγραμματος "Ενίσχυσης της Ρευστότητας και Στήριξης της Απασχόλησης"

Την Τετάρτη 21/10/2015 θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΟΑΕΔ, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑΝΑΔ, η προ-δημοσίευση της πρόσκλησης για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότητας και Στήριξης της Απασχόλησης.

Διαβάστε τη συνέχεια
Τρία νέα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ αναμένονται σύντομα

Τρία νέα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ αναμένονται σύντομα

Τρία νέα προγράμματα για μικρομεσαίους και αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο Σεπτέμβριο σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομίας.

Διαβάστε τη συνέχεια
Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης

Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης

Ειδικό πρόγραμμα «Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης», συνολικού προϋπολογισμού περίπου 60.000.000 ευρώ και με αριθμό ωφελούμενων έως 10.000 άτομα ή επιχειρήσεις, αναμένεται να ενεργοποιηθεί το προσεχές διάστημα. Προσχέδιο της πρόσκλησης του προγράμματος προβλέπεται να δοθεί στη δημοσιότητα στα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ η πρόσκληση να δημοσιευτεί εντός του Οκτωβρίου 2015.

Διαβάστε τη συνέχεια
Προδημοσίευση Δράσης "Βιομηχανική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας"

Προδημοσίευση Δράσης "Βιομηχανική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας"

Η Προδημοσίευση Δράσης "Βιομηχανική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας", υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/ εμπορική δραστηριότητα, χρηματοδοτώντας επιχειρήσεις ή συμπράξεις επιχείρησης και ερευνητικού φορέα για έργα έρευνας πειραματικής ανάπτυξης, με στόχο την τελειοποίηση προϊόντος, διάταξης, μεθόδου ή/ και διαδικασίας παραγωγής.

Διαβάστε τη συνέχεια
Η νέα έκδοση του περιοδικού Panorama - Βοηθώντας στην υλοποίηση της πολιτικής συνοχής

Η νέα έκδοση του περιοδικού Panorama - Βοηθώντας στην υλοποίηση της πολιτικής συνοχής

Η ανοιξιάτικη έκδοση του περιοδικού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

Διαβάστε τη συνέχεια
Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» και Παράταση της ολοκλήρωσης έργων έως τις 31.12.2015

Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» και Παράταση της ολοκλήρωσης έργων έως τις 31.12.2015

Ανακοινώθηκε η απόφαση Τροποποίησης Οδηγού του Προγράμματος: «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» και Παράταση της ολοκλήρωσης έργων έως τις 31.12.2015.

Διαβάστε τη συνέχεια
Απόφαση Τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος "Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα" & Παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης έργων έως τις 31/12/2015

Απόφαση Τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος "Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα" & Παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης έργων έως τις 31/12/2015

Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση

Διαβάστε τη συνέχεια