Οι υπηρεσίες μας

Συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Η ANADRASIS αναλαμβάνει την εκπόνηση Mελέτης της Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου σας, όπως αυτή καθορίζεται από τον ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων). Με τον ΚΕΝΑΚ θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, με συγκεκριμένες δράσεις:

  • Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
  • Θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
  • Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)
  • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού
  • Ένταξη σε προγράμματα επιδότησης - χρηματοδότησης (Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον)